Tavoitteemme

1. HYVINVOINTIA KAIKENIKÄISILLE

Keuruun väestö ikääntyy. Ikääntyvien tarpeet on huomioitava palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Lapsiperheiden hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota kaikilla osa-alueilla.

2. YHTEISTYÖTÄ

Palveluiden tuottamiseksi ja hankkimiseksi tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä naapurikuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

3. OPISKELU JA KOULUTUS

 

Opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksia tulee kehittää siten, että nuoret ja aikuiset saisivat kouluttautua lähiseudulla mahdollisimman monipuolisesti ja joustavasti. Yrityksiä pitäisi kannustaa tarjoamaan oppisopimuskoulutusta. Näin tuetaan myös työllistymistä omaan kuntaan.

4. YRITYSTOIMINNAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

 

Haluamme, että yrittämiselle luodaan hyvät toimintaedellytykset yritysten tulevaisuuden tarpeet ja toimintaympäristö huomioiden. Paikallisuudella on suuri merkitys työllisyyteen.

5. KAAVOITUKSELLA JA TONTTITARJONNALLA ASUKKAITA JA YRITYKSIÄ

 

Laadukkaat rakennuspaikat ja miellyttävä asuinympäristö tekee kunnasta halutun paikan asua. Ennakkoluuloton kaavoitus takaa kuntalaisille ja yrityksille olosuhteet, jossa on hyvä olla ja toimia.